Background Color
Slider

ذره ی خدا -- بوزون هیـــگز


ابرنواختر هشت بیتی !


موضوعات مرتبط : کیهانشناسی و اختر فیزیک,

رصدخانه فضایی پرتوی ایکس چاندرا در تازهترین نقشه برداری از عناصر مختلف در سحابی ابرنواختری ذاتالکرسی A ، سرنوشت مواد ستارهای را که سه قرن پیش منفجر شد، نشان داده است.
در ستارگان فقط عناصر سبکتر از آهن تولید میشوند و توزیع آنها هم بدین شکل است که هرچه وزن اتمی آنها بیشتر باشد، در مناطق داخلیتری از هسته قرار میگیرند. وقتی عمر ستارگان سنگینتر از 1.4 برابر خورشید (وزن خورشید 2 هزار میلیارد میلیارد میلیارد کیلوگرم است) به پایان می رسد، هسته آنها فرو میریزد و ستاره در انفجاری عظیم که به انفجار ابرنواختری مشهور است، می میرد. در این حالت، درخشندگی ستاره به چندین میلیارد برابر افزایش مییابد و تمام کهکشان را تحت تاثیر درخشش خود قرار میدهد. 
در نقشه برداری های جدید از بقایای انفجار ابرنواختری مشخص شده است که در این انفجار، محتویات داخل ستاره به ترتیب معکوس به بیرون فوران میکنند؛ یعنی آهن موجود در داخلی ترین بخش هسته ستاره در خارجیترین لایه های این سحابی پخش شده است و با سرعت بیشتری منبسط میشود. دیگر لایه های سبکتر نیز در شعاع کمتری پراکنده شده اند.

برچسپ ها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic