وبلاگ بوزون هیگز tag:http://higgs.mihanblog.com 2020-09-21T00:41:23+01:00 mihanblog.com وبسایت بوزون هیگز راه اندازی شد... 2012-07-08T16:00:57+01:00 2012-07-08T16:00:57+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/114 msz.Zarei سلام   مطالب جدید را در وبسایت جدید ما دنبال کنید.www.higgs.irبا تشکر سلام

  مطالب جدید را در وبسایت جدید ما دنبال کنید.
www.higgs.irبا تشکر
]]>
هیــــــــــــــــگز کشف شد 2012-07-04T22:45:47+01:00 2012-07-04T22:45:47+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/113 msz.Zarei مدل استاندارد ذرات بنیادی، حاصل نیم قرن تلاش فیزیک دانانآیا کنفرانس امروز در محل آزمایشگاه هستهای اروپا میتواند به انتظاری 50 ساله پایان دهد؟ انتظاری که با مشارکت فیزیکدانان متعددی آغاز شده و تاکنون مسیری پرنشیب و فراز را پشت سر گذاشته است.بالاخره ظهر امروز (ساعت 11:30 چهارشنبه 14 تیر به وقت ایران) فیزیکدانان در آزمایشگاه هسته ای اروپا، سرن، نزدیکی ژنو در سوئیس یکی از بزرگترین رازهای این علم را بر ملا خواهند کرد و شاید به انتظاری 50 ساله پایان دهند. نیوساینتیست به همین مناسبت در این گزارش به اخت مدل استاندارد ذرات بنیادی، حاصل نیم قرن تلاش فیزیک دانان


آیا کنفرانس امروز در محل آزمایشگاه هستهای اروپا میتواند به انتظاری 50 ساله پایان دهد؟ انتظاری که با مشارکت فیزیکدانان متعددی آغاز شده و تاکنون مسیری پرنشیب و فراز را پشت سر گذاشته است.

بالاخره ظهر امروز (ساعت 11:30 چهارشنبه 14 تیر به وقت ایران) فیزیکدانان در آزمایشگاه هسته ای اروپا، سرن، نزدیکی ژنو در سوئیس یکی از بزرگترین رازهای این علم را بر ملا خواهند کرد و شاید به انتظاری 50 ساله پایان دهند. نیوساینتیست به همین مناسبت در این گزارش به اختصار به روند پیشبینی و تلاش برای کشف ذرهای که واسط تبدیل انرژی به جرم است، پرداخته است.

سال 1964/1343
اولین بار در اکتبر 1964 / مهرماه 1343 پیتر هیگز با صراحت وجود ذرهای را پیشبینی کرد که برای قدردانی از تلاش او هیگز نام گرفت؛ اما او تنها فیزیکدانی نبود که وجود بوزونی را که میتوانست به ذرات دیگر جرم بدهد، پیشبینی کرده بود. در آگوست / مرداد همان سال رابرت بروت و فرانسوا انگلرت به شکل مستقل، مکانیزم احتمالی تولید جرم را شرح دادند. گروه دیگری از محققان شامل دیک هگن، جرالد گورالنیک و تام کیبل نیز اندکی پس از هیگز و در نوامبر/آبان همان سال ایده مشابهی را به شکل جداگانه ارائه کردند.
این مسئله باعث شد کمیته نوبل برای تشخیص فیزیکدانی که پیش از دیگران وجود بوزون هیگز را طرح کرده، دچار مشکل شود، هر جایزه در نهایت میتوانست به سه دانشمند تعلق بگیرد.
]]>
تصاویر عبور ناهید (زهره) از مقابل مشعل منظومه ی شمسی 2012-06-14T09:39:12+01:00 2012-06-14T09:39:12+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/112 msz.Zarei


]]>
کشف ذرات گریزپای سازنده جهان هستی تا پایان سال 2012 2012-06-14T06:59:19+01:00 2012-06-14T06:59:19+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/111 msz.Zarei برخورددهنده بزرگ هادرون تا پایان سال 2012 خاموش خواهد شد تا تعمیرات و بازسازیهایی در آن صورت بگیرد اما دانشمندان امیدوارند تا آن زمان بتوانند یکی از اصلیترین اهداف مطالعاتی این دستگاه غولپیکر،ذراتی نامرئی و ناشناخته به نام بوزون هیگز را کشف کنند.دکتر "رالف دیتر هیور" رئیس کل سرن میگوید در صورتی که برخورد دهنده بزرگ هادرون به کار و آزمایشهای خود ادامه دهد به اندازهای برخورد خواهیم داشت تا بتوانیم نشانههای کافی برای شناسایی بوزون هیگز به دست بیاوریم.هیور در نهایت اطمینان میگوید تا پایان سال جا

برخورددهنده بزرگ هادرون تا پایان سال 2012 خاموش خواهد شد تا تعمیرات و بازسازیهایی در آن صورت بگیرد اما دانشمندان امیدوارند تا آن زمان بتوانند یکی از اصلیترین اهداف مطالعاتی این دستگاه غولپیکر،ذراتی نامرئی و ناشناخته به نام بوزون هیگز را کشف کنند.

دکتر "رالف دیتر هیور" رئیس کل سرن میگوید در صورتی که برخورد دهنده بزرگ هادرون به کار و آزمایشهای خود ادامه دهد به اندازهای برخورد خواهیم داشت تا بتوانیم نشانههای کافی برای شناسایی بوزون هیگز به دست بیاوریم.

هیور در نهایت اطمینان میگوید تا پایان سال جاری میتوان گفت که آیا بوزون هیگز، ذرهای که مسئولیت ایجاد جرم در ذرات سازنده جهان هستی را به عهده دارد وجود دارد یا نه؟ بوزون هیگز که به دلیل نادیده باقیماندن و نقش کلیدیاش در شرح فیزیک مدرن به "ذرات خدا" شهرت پیدا کرده است تا به امروز هرگز مشاهده نشدهاست و دانشمندان برای چندین دهه برای اثبات وجود آن تلاش کردهاند.


]]>
حق با اینشتین بود 2012-06-14T06:54:55+01:00 2012-06-14T06:54:55+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/110 msz.Zarei یک گروه از دانشمندان که سال گذشته اظهار داشتند که نوترینوها میتوانند سریع تر از نور حرکت کنند روز جمعه 8 ژوئن (19 خرداد ماه) تصدیق کردند که حق با اینشتین بوده و این ذرات ریزاتمی چون سایر ذرات در این جهان دارای محدودیت سرعت هستندمحققان مرکز تحقیقات هستهای روپا وقتی که نتایج آزمایشی را منتشر کردند که نشان میداد ذرات نوترینوها میتوانند سرعتی بیشتر از نور ( حدود 6 کیلومتر در ثانیه) داشته باشند، جنجالی واقعی در این عرصه ایجاد کردند.به نظر میرسد که این نتایج، تهدید به از بین بردن فیزیک مدرن کرده و

یک گروه از دانشمندان که سال گذشته اظهار داشتند که نوترینوها میتوانند سریع تر از نور حرکت کنند روز جمعه 8 ژوئن (19 خرداد ماه) تصدیق کردند که حق با اینشتین بوده و این ذرات ریزاتمی چون سایر ذرات در این جهان دارای محدودیت سرعت هستند

محققان مرکز تحقیقات هستهای روپا وقتی که نتایج آزمایشی را منتشر کردند که نشان میداد ذرات نوترینوها میتوانند سرعتی بیشتر از نور ( حدود 6 کیلومتر در ثانیه) داشته باشند، جنجالی واقعی در این عرصه ایجاد کردند.

به نظر میرسد که این نتایج، تهدید به از بین بردن فیزیک مدرن کرده و حفرهای را در نظریه نسبیت خاص انیشتین که در سال 1905 ارائه کرده بود پدید میآورد. این نظریه سرعت نور را بیشترین سرعت در جهان خلقت توصیف کرده بود.

در نتایج نخستین آزمایش، نوترینوها در سفری از آزمایشگاه بزرگ سرن (مرکز تحقیقات هستهای اروپا) در نزدیکی ژنو به آزمایشگاه گران ساسو در ایتالیا قرار گرفتند، نوترینوها میبایست 0.0024 ثانیه را طی میکردند اما این ذرات 0.00000006 ثانیه زودتر از زمان مورد انتظار رسیدند.

این درحالی است که روز جمعه 19 خرداد ماه گروهی از دانشمندان آزمایش اپرا در همایش بین المللی فیزیک نوترینو و فیزیک نجومی که در کیوتو، ژاپن برگزار شده اعلام کردند که نتایج اولیه اشتباه بوده است.

این گروه اظهار داشتند که اطلاعاتی که تا سال 2011 و سفر نوترینوها از سرن به ایتالیا به دست آمده بود مورد بررسی مجدد قرار گرفته و تأثیرات ابزاری آن کشف شده است. تصویر منسجمی از اطلاعات پیشین و دادههای جدید نشان دهنده این است که سرعت نوترینوها از نور بیشتر نیست.
]]>
نیم رساناها و کاربرد آنها در دیود 2012-05-15T05:43:23+01:00 2012-05-15T05:43:23+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/109 msz.Zarei معمولاُ اجسام از لحاظ عبور یا عدم عبور الکتریسیته به دو دسته رسانا و عایق تقسیم می‌شود. اما گروه دیگری از اجسام نیز وجود دارد که به طور کامل رسانا و نه به طور کامل نارسانا ست. این گروه خاص از  اجسام  را نیم رسانا می‌گویند.  ترازهای انرژی الکترون در جسم جامد تشکیل نوارهایی می دهند هر نوار شامل تعداد بسیار زیادی ترازهای گسسته است که بسیار نزدیک به هم می باشند.در مبحث نیم رساناها بالاترین نوار پر را نوار ظرفیت و پایین ترین نوارخالی را نوار رسانش معمولاُ اجسام از لحاظ عبور یا عدم عبور الکتریسیته به دو دسته رسانا و عایق تقسیم می‌شود. اما گروه دیگری از اجسام نیز وجود دارد که به طور کامل رسانا و نه به طور کامل نارسانا ست. این گروه خاص از  اجسام  را نیم رسانا می‌گویند.  

ترازهای انرژی الکترون در جسم جامد تشکیل نوارهایی می دهند هر نوار شامل تعداد بسیار زیادی ترازهای گسسته است که بسیار نزدیک به هم می باشند.

در مبحث نیم رساناها بالاترین نوار پر را نوار ظرفیت و پایین ترین نوارخالی را نوار رسانش می نامند و به فاصله بین این دو نوار ناحیه ممنوع یا گاف انرژی می گویند و در این ناحیه هیچ تراز انرژی وجود ندارد.

مقدار گاف انرژی نقش تعیین کننده ای در خواص نیم رساناها دارد.

]]>
پاورپوینت فیزیک مدرن و نظریه های نوین 2012-05-01T09:55:56+01:00 2012-05-01T09:55:56+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/108 msz.Zarei این متن به صورت پاور پوینت تهیه شده و خلاصه ی بسیار مفیدی است از فیزیک مدرن، نظریه ریسمانها و نظریه سی. پی. اچ. گرد آوری شده است. این متن به صورت پاور پوینت تهیه شده و خلاصه ی بسیار مفیدی است از فیزیک مدرن، نظریه ریسمانها و نظریه سی. پی. اچ. گرد آوری شده است.

]]>
پاورپوینت خلاصه نسبیت خاص و عام (به زبان انگلیسی) 2012-05-01T09:50:59+01:00 2012-05-01T09:50:59+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/107 msz.Zarei این متن به صورت پاور پوینت تهیه شده و خلاصه ی بسیار مفیدی است از نسبیت خاص و عام این متن به صورت پاور پوینت تهیه شده و خلاصه ی بسیار مفیدی است از نسبیت خاص و عام

]]>
صفر مطلق 2012-04-16T20:58:26+01:00 2012-04-16T20:58:26+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/106 msz.Zarei نقطه مرجع در مقیاس دمای مطلق 273,15- سانتیگراد است. این نقطه را صفر مطلق می‌گویند، معنای آن تنها پس ار روشن شدن ارتباط منشا گاز با انرژی جنبشی اتمهای آن با توجه به نظریه جنبشی گازها ، روشن شد. این نظریه بیان می‌کند که حرکت اتمها در صفر مطلق به کلی متوقف می‌شود، ولی این توضیح درست نیست. در واقع مکانیک کلاسیک قادر به توضیح این پدیده نیست، ولی مکانیک کوانتومی آن را به خوبی توضیح می‌دهد. فیزیک در صفر مطلق نظریه جنبشی گازها بیان می‌کند که در صفر مطلق حرکت اتمها به کلی متوقف می‌شود و دمای


نقطه مرجع در مقیاس دمای مطلق 273,15- سانتیگراد است. این نقطه را صفر مطلق می‌گویند، معنای آن تنها پس ار روشن شدن ارتباط منشا گاز با انرژی جنبشی اتمهای آن با توجه به نظریه جنبشی گازها ، روشن شد. این نظریه بیان می‌کند که حرکت اتمها در صفر مطلق به کلی متوقف می‌شود، ولی این توضیح درست نیست. در واقع مکانیک کلاسیک قادر به توضیح این پدیده نیست، ولی مکانیک کوانتومی آن را به خوبی توضیح می‌دهد. 
فیزیک در صفر مطلق 

نظریه جنبشی گازها بیان می‌کند که در صفر مطلق حرکت اتمها به کلی متوقف می‌شود و دمای مطلق T تنها معیاری از اندازه انرژی جنبشی اتمهاست و بس. اما این توضیح هر چند ساده واضح است، درست نیست. اکثر دماها در فلزات حتی در دمای T = 0 نیز با سرعتهای بالا حرکت می‌کنند. 
مکانیک کوانتومی برای خیلی از مفاهیم توضیحات طبیعی دارد از جمله دمای مطلق و صفر مطلق. 
]]>
الکترومغناطیس ریتس و میلفورد 2012-04-16T20:37:59+01:00 2012-04-16T20:37:59+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/105 msz.Zarei دانلود کتاب الکترومغناطیس ریتس و میلفوردFoundations of Electromagnetic Theory, by:John R and Milford , Frederick J Reitz دانلود کتاب الکترومغناطیس ریتس و میلفورد

Foundations of Electromagnetic Theory, by:John R and Milford , Frederick J Reitz
]]>
دانلود اکترودینامیک گریفیتس 2012-04-16T20:28:53+01:00 2012-04-16T20:28:53+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/104 msz.Zarei دانلود کتاب مفید الکترودینامبک گریفتسIntroduction to Electrodynamics David J. Griffiths دانلود کتاب مفید الکترودینامبک گریفتس

Introduction to Electrodynamics David J. Griffiths


]]>
پاورپوینت فیزیک 1 (دکتر محمد رضا بنام) 2012-04-13T18:48:35+01:00 2012-04-13T18:48:35+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/103 msz.Zarei پاورپوینت فیزیک 1تهیه کننده:دکتر محمد رضا بنامتعداد کل اسلاید ها:344حجم:2.8 مگیا


Info پاورپوینت فیزیک 1
تهیه کننده:دکتر محمد رضا بنام
تعداد کل اسلاید ها:344
حجم:2.8 مگ


یا

]]>
تصاویر هفته کیهانی از دید نشنئال ژئوگرافیک 2012-04-13T12:58:47+01:00 2012-04-13T12:58:47+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/102 msz.Zarei Blooming Irisبرای مشاهده ی تصاویر به ادامه ی مطلب بروید.

Blooming Irisبرای مشاهده ی تصاویر به ادامه ی مطلب بروید.

]]>
ابرنواختر هشت بیتی ! 2012-04-13T10:13:07+01:00 2012-04-13T10:13:07+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/101 msz.Zarei رصدخانه فضایی پرتوی ایکس چاندرا در تازهترین نقشه برداری از عناصر مختلف در سحابی ابرنواختری ذاتالکرسی A ، سرنوشت مواد ستارهای را که سه قرن پیش منفجر شد، نشان داده است. در ستارگان فقط عناصر سبکتر از آهن تولید میشوند و توزیع آنها هم بدین شکل است که هرچه وزن اتمی آنها بیشتر باشد، در مناطق داخلیتری از هسته قرار میگیرند. وقتی عمر ستارگان سنگینتر از 1.4 برابر خورشید (وزن خورشید 2 هزار میلیارد میلیارد میلیارد کیلوگرم است) به پایان می رسد، هسته آنها فرو میریزد و ستاره در انفجاری عظیم که به انفجار ابرن رصدخانه فضایی پرتوی ایکس چاندرا در تازهترین نقشه برداری از عناصر مختلف در سحابی ابرنواختری ذاتالکرسی A ، سرنوشت مواد ستارهای را که سه قرن پیش منفجر شد، نشان داده است.
در ستارگان فقط عناصر سبکتر از آهن تولید میشوند و توزیع آنها هم بدین شکل است که هرچه وزن اتمی آنها بیشتر باشد، در مناطق داخلیتری از هسته قرار میگیرند. وقتی عمر ستارگان سنگینتر از 1.4 برابر خورشید (وزن خورشید 2 هزار میلیارد میلیارد میلیارد کیلوگرم است) به پایان می رسد، هسته آنها فرو میریزد و ستاره در انفجاری عظیم که به انفجار ابرنواختری مشهور است، می میرد. در این حالت، درخشندگی ستاره به چندین میلیارد برابر افزایش مییابد و تمام کهکشان را تحت تاثیر درخشش خود قرار میدهد. 
در نقشه برداری های جدید از بقایای انفجار ابرنواختری مشخص شده است که در این انفجار، محتویات داخل ستاره به ترتیب معکوس به بیرون فوران میکنند؛ یعنی آهن موجود در داخلی ترین بخش هسته ستاره در خارجیترین لایه های این سحابی پخش شده است و با سرعت بیشتری منبسط میشود. دیگر لایه های سبکتر نیز در شعاع کمتری پراکنده شده اند.

]]>
دود قطار به چه سمتیه؟ 2012-04-11T20:10:20+01:00 2012-04-11T20:10:20+01:00 tag:http://higgs.mihanblog.com/post/100 msz.Zarei سلام به همه ی دوستانی که به ما سر میزننایشالله که سا خیلی خیلی خوبی داشته باشین.این روزا فرصت نمیکنم مطالب جالب جمع اوری کنم و وبلاگ رو آپ کنم.به همین دلیل یه سوال جالب مطرح می کنم.امیدوارم که به دردتون بخورهخوب بریم سر اصل مطلب.(امیدوارم کسی این سوال منو ندیده باشه که سریع جواب بده)فاصله ی بین شهر اگی (egi) تا شهر مگی (megi) در کشور روسیه حدود 300 کیلومتر است.کل زمانی که قطار برقی مسافربری بین این دو شهر طی میکند برابر 24 دقیقه است. 200 کیلومتر اول را در خط مستقیم و 100 کیلومتر باقیمانده را سلام به همه ی دوستانی که به ما سر میزنن
ایشالله که سا خیلی خیلی خوبی داشته باشین.
این روزا فرصت نمیکنم مطالب جالب جمع اوری کنم و وبلاگ رو آپ کنم.به همین دلیل یه سوال جالب مطرح می کنم.امیدوارم که به دردتون بخوره
خوب بریم سر اصل مطلب.(امیدوارم کسی این سوال منو ندیده باشه که سریع جواب بده)

فاصله ی بین شهر اگی (egi) تا شهر مگی (megi) در کشور روسیه حدود 300 کیلومتر است.کل زمانی که قطار برقی مسافربری بین این دو شهر طی میکند برابر 24 دقیقه است.
200 کیلومتر اول را در خط مستقیم و 100 کیلومتر باقیمانده را بعد از عبور یک پیچ در خط مستقیم طی میکند.به گونه ای که این دو خط بر هم عمود هستند.
در یکی از روز ها بادی با سرعت 70 کیمتر در ساعت میوزد. و جهت آن رو به جنوب غربی است.(جهت حرکت قطار اول به سمت شمال سپس به سمت غرب است)
سرعت قطار یک پارامتر مجهول است.


Info زاویه ای که دود خارج شده از قطار با راستای حرکت قطار در خطوط مستقیم میسازد چقدر است؟

]]>