وبلاگ بوزون هیگز http://higgs.mihanblog.com 2020-08-10T03:50:31+01:00 text/html 2012-07-08T16:00:57+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei وبسایت بوزون هیگز راه اندازی شد... http://higgs.mihanblog.com/post/114 <b><font size="4" color="#009900">سلام</font></b><div><b><font color="#cc0000" size="6"><br></font></b></div><div><div class="info-boxes warning"><b><font color="#cc0000" size="6"> &nbsp;&nbsp;مطالب جدید را در وبسایت جدید ما دنبال کنید.</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><div class="info-boxes success"><font color="#cc0000" size="6"><b>www.higgs.ir</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div style="text-align: left;"><b><font size="4" color="#993399">با تشکر</font></b></div> text/html 2012-07-04T22:45:47+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei هیــــــــــــــــگز کشف شد http://higgs.mihanblog.com/post/113 <div style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; ">مدل استاندارد ذرات بنیادی، حاصل نیم قرن تلاش فیزیک دانان</strong></div><div style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; "><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/13-4-1391/IMAGE634769520029708982.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; "><br></strong></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; ">آیا کنفرانس امروز در محل آزمایشگاه هستهای اروپا میتواند به انتظاری 50 ساله پایان دهد؟ انتظاری که با مشارکت فیزیکدانان متعددی آغاز شده و تاکنون مسیری پرنشیب و فراز را پشت سر گذاشته است.</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; "><div style="text-align: justify;">بالاخره ظهر امروز (ساعت 11:30 چهارشنبه 14 تیر به وقت ایران) فیزیکدانان در آزمایشگاه هسته ای اروپا، سرن، نزدیکی ژنو در سوئیس یکی از بزرگترین رازهای این علم را بر ملا خواهند کرد و شاید به انتظاری 50 ساله پایان دهند. نیوساینتیست به همین مناسبت در این گزارش به اختصار به روند پیشبینی و تلاش برای کشف ذرهای که واسط تبدیل انرژی به جرم است، پرداخته است.</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; "><div style="text-align: justify;">سال 1964/1343</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; "><div style="text-align: justify;">اولین بار در اکتبر 1964 / مهرماه 1343 پیتر هیگز با صراحت وجود ذرهای را پیشبینی کرد که برای قدردانی از تلاش او هیگز نام گرفت؛ اما او تنها فیزیکدانی نبود که وجود بوزونی را که میتوانست به ذرات دیگر جرم بدهد، پیشبینی کرده بود. در آگوست / مرداد همان سال رابرت بروت و فرانسوا انگلرت به شکل مستقل، مکانیزم احتمالی تولید جرم را شرح دادند. گروه دیگری از محققان شامل دیک هگن، جرالد گورالنیک و تام کیبل نیز اندکی پس از هیگز و در نوامبر/آبان همان سال ایده مشابهی را به شکل جداگانه ارائه کردند.</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; "><div style="text-align: justify;">این مسئله باعث شد کمیته نوبل برای تشخیص فیزیکدانی که پیش از دیگران وجود بوزون هیگز را طرح کرده، دچار مشکل شود، هر جایزه در نهایت میتوانست به سه دانشمند تعلق بگیرد.</div></span></div> text/html 2012-06-14T09:39:12+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei تصاویر عبور ناهید (زهره) از مقابل مشعل منظومه ی شمسی http://higgs.mihanblog.com/post/112 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://apod.nasa.gov/apod/image/1206/VenusTransit2012_Hetlage.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-06-14T06:59:19+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei کشف ذرات گریزپای سازنده جهان هستی تا پایان سال 2012 http://higgs.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://news-poland.com/upload/news/1085plarge-hadron-collider.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font size="2">برخورددهنده بزرگ هادرون تا پایان سال 2012 خاموش خواهد شد تا تعمیرات و بازسازیهایی در آن صورت بگیرد اما دانشمندان امیدوارند تا آن زمان بتوانند یکی از اصلیترین اهداف مطالعاتی این دستگاه غولپیکر،ذراتی نامرئی و ناشناخته به نام بوزون هیگز را کشف کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">دکتر "رالف دیتر هیور" رئیس کل سرن میگوید در صورتی که برخورد دهنده بزرگ هادرون به کار و آزمایشهای خود ادامه دهد به اندازهای برخورد خواهیم داشت تا بتوانیم نشانههای کافی برای شناسایی بوزون هیگز به دست بیاوریم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">هیور در نهایت اطمینان میگوید تا پایان سال جاری میتوان گفت که آیا بوزون هیگز، ذرهای که مسئولیت ایجاد جرم در ذرات سازنده جهان هستی را به عهده دارد وجود دارد یا نه؟ بوزون هیگز که به دلیل نادیده باقیماندن و نقش کلیدیاش در شرح فیزیک مدرن به "ذرات خدا" شهرت پیدا کرده است تا به امروز هرگز مشاهده نشدهاست و دانشمندان برای چندین دهه برای اثبات وجود آن تلاش کردهاند.</font></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2012-06-14T06:54:55+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei حق با اینشتین بود http://higgs.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: justify;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.thelivingmoon.com/42stargate/04images/Machine/Cern_03.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font size="2">یک گروه از دانشمندان که سال گذشته اظهار داشتند که نوترینوها میتوانند سریع تر از نور حرکت کنند روز جمعه 8 ژوئن (19 خرداد ماه) تصدیق کردند که حق با اینشتین بوده و این ذرات ریزاتمی چون سایر ذرات در این جهان دارای محدودیت سرعت هستند</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">محققان مرکز تحقیقات هستهای روپا وقتی که نتایج آزمایشی را منتشر کردند که نشان میداد ذرات نوترینوها میتوانند سرعتی بیشتر از نور ( حدود 6 کیلومتر در ثانیه) داشته باشند، جنجالی واقعی در این عرصه ایجاد کردند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">به نظر میرسد که این نتایج، تهدید به از بین بردن فیزیک مدرن کرده و حفرهای را در نظریه نسبیت خاص انیشتین که در سال 1905 ارائه کرده بود پدید میآورد. این نظریه سرعت نور را بیشترین سرعت در جهان خلقت توصیف کرده بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">در نتایج نخستین آزمایش، نوترینوها در سفری از آزمایشگاه بزرگ سرن (مرکز تحقیقات هستهای اروپا) در نزدیکی ژنو به آزمایشگاه گران ساسو در ایتالیا قرار گرفتند، نوترینوها میبایست 0.0024 ثانیه را طی میکردند اما این ذرات 0.00000006 ثانیه زودتر از زمان مورد انتظار رسیدند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">این درحالی است که روز جمعه 19 خرداد ماه گروهی از دانشمندان آزمایش اپرا در همایش بین المللی فیزیک نوترینو و فیزیک نجومی که در کیوتو، ژاپن برگزار شده اعلام کردند که نتایج اولیه اشتباه بوده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">این گروه اظهار داشتند که اطلاعاتی که تا سال 2011 و سفر نوترینوها از سرن به ایتالیا به دست آمده بود مورد بررسی مجدد قرار گرفته و تأثیرات ابزاری آن کشف شده است. تصویر منسجمی از اطلاعات پیشین و دادههای جدید نشان دهنده این است که سرعت نوترینوها از نور بیشتر نیست.</font></div></div> text/html 2012-05-15T05:43:23+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei نیم رساناها و کاربرد آنها در دیود http://higgs.mihanblog.com/post/109 <p style="font-size: 12px; text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#333333">معمولاُ اجسام از لحاظ عبور یا عدم عبور الکتریسیته به دو دسته&nbsp;</font><font color="#cc0000"><strong>رسانا</strong>&nbsp;و<strong>&nbsp;عایق</strong></font><font color="#333333">&nbsp;تقسیم می‌شود. اما گروه دیگری از اجسام نیز وجود دارد که به طور کامل رسانا و نه به طور کامل نارسانا ست. این گروه خاص از&nbsp; اجسام &nbsp;را&nbsp;</font><strong><font color="#cc0000">نیم رسانا</font></strong><strong style="color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;</strong><font color="#333333">می‌گویند.&nbsp;&nbsp;</font></font></p><p style="text-align: center;color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" hspace="0" src="http://img.tebyan.net/big/1390/03/20110530163219720_1.jpg" align="baseline" border="0"></font></p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ترازهای انرژی الکترون در جسم جامد تشکیل نوارهایی می دهند هر نوار شامل تعداد بسیار زیادی ترازهای گسسته است که بسیار نزدیک به هم می باشند.</font></p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در مبحث نیم رساناها بالاترین نوار پر را نوار ظرفیت و پایین ترین نوارخالی را نوار رسانش می نامند و به فاصله بین این دو نوار ناحیه ممنوع یا گاف انرژی می گویند و در این ناحیه هیچ تراز انرژی وجود ندارد.</font></p><div class="GeneralSooTitr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; "><div class="SooTitrContent" style="width: 423px; height: 41px; "><p align="center" style="text-align: justify;"><strong><font color="#6600cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مقدار گاف انرژی&nbsp;نقش تعیین کننده ای در خواص نیم رساناها دارد.</font></strong></p></div></div> text/html 2012-05-01T09:55:56+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei پاورپوینت فیزیک مدرن و نظریه های نوین http://higgs.mihanblog.com/post/108 <font color="#000099"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 15px; text-align: justify; text-indent: 12px; ">این متن به صورت پاور پوینت تهیه شده و خلاصه ی بسیار مفیدی است از</span>&nbsp;<span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 15px; text-align: justify; text-indent: 12px; ">فیزیک مدرن، نظریه ریسمانها و نظریه سی. پی. اچ.&nbsp;گرد آوری شده است.</span></font><div><font color="#000099"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 15px; text-align: justify; text-indent: 12px; "><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cph-theory.persiangig.com/CPHT-Theory.ppt" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tatarbonfire.persiangig.com/higgsgalery/downloadnow.png" alt=""></a></div> text/html 2012-05-01T09:50:59+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei پاورپوینت خلاصه نسبیت خاص و عام (به زبان انگلیسی) http://higgs.mihanblog.com/post/107 <span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 15px; text-align: justify; text-indent: 12px; ">این متن به صورت پاور پوینت تهیه شده و خلاصه ی بسیار مفیدی است از</span>&nbsp;<span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 15px; text-align: justify; text-indent: 12px; ">نسبیت خاص و عام</span> <div><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 15px; text-align: justify; text-indent: 12px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cph-theory.persiangig.com/1745-thorne.ppt" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tatarbonfire.persiangig.com/higgsgalery/downloadnow.png" alt=""></a></div> text/html 2012-04-16T20:58:26+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei صفر مطلق http://higgs.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://thermocoupless.com/wp-content/uploads/2010/10/thermocouple-circuits.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font size="2">نقطه مرجع در مقیاس دمای مطلق 273,15- سانتیگراد است. این نقطه را صفر مطلق می‌گویند، معنای آن تنها پس ار روشن شدن ارتباط منشا گاز با انرژی جنبشی اتمهای آن با توجه به نظریه جنبشی گازها ، روشن شد. این نظریه بیان می‌کند که حرکت اتمها در صفر مطلق به کلی متوقف می‌شود، ولی این توضیح درست نیست. در واقع مکانیک کلاسیک قادر به توضیح این پدیده نیست، ولی مکانیک کوانتومی آن را به خوبی توضیح می‌دهد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b>فیزیک در صفر مطلق&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">نظریه جنبشی گازها بیان می‌کند که در صفر مطلق حرکت اتمها به کلی متوقف می‌شود و دمای مطلق T تنها معیاری از اندازه انرژی جنبشی اتمهاست و بس. اما این توضیح هر چند ساده واضح است، درست نیست. اکثر دماها در فلزات حتی در دمای T = 0 نیز با سرعتهای بالا حرکت می‌کنند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مکانیک کوانتومی برای خیلی از مفاهیم توضیحات طبیعی دارد از جمله دمای مطلق و صفر مطلق.&nbsp;</font></div></div> text/html 2012-04-16T20:37:59+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei الکترومغناطیس ریتس و میلفورد http://higgs.mihanblog.com/post/105 <b><font color="#000099" size="2">دانلود کتاب الکترومغناطیس ریتس و میلفورد</font></b><div><br></div><div><span style="font-family: Consolas,'Lucida Console',monospace; font-size: 12px; white-space: pre-wrap;"><font color="#990000">Foundations of Electromagnetic Theory, by:John R and Milford , Frederick J Reitz</font></span> </div><div style="text-align: center;"><img src="http://images.borders.com.au/images/bau/97803215/9780321581747/0/0/plain/foundations-of-electromagnetic-theory.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.mediafire.com/?2nytytxgzny" target="" title=""><img src="http://tatarbonfire.persiangig.com/higgsgalery/downloadnow.png" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></div> text/html 2012-04-16T20:28:53+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei دانلود اکترودینامیک گریفیتس http://higgs.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: right;"><b><font color="#000099" size="2">دانلود کتاب مفید الکترودینامبک گریفتس</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#000099" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium; ">Introduction to Electrodynamics David J. Griffiths</span> </div><div style="text-align: center;"><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.amazon.com/images/P/013805326X.01._SCLZ_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.mediafire.com/?jzmmhtn2egi" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tatarbonfire.persiangig.com/higgsgalery/downloadnow.png" alt=""></a></div> text/html 2012-04-13T18:48:35+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei پاورپوینت فیزیک 1 (دکتر محمد رضا بنام) http://higgs.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rgr-static1.tangentlabs.co.uk/images/ar/97804700/9780470044759/0/0/plain/fundamentals-of-physics.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="border : 1px solid #5bbbee; background : #d1e5f0; line-height:auto; display : block; margin-top:30px; text-align:right; padding : 5px 12px 5px 5px; width : 60%; -moz-box-shadow: 0 2px 6px #b3b3b3; -moz-border-radius: 6px;"> <img src="http://www.forum.lianportal.com/images/icons/info.png" alt="Info" align="absmiddle" title="Info"> <span style="line-height:28px"><font size="3"><b><font color="#ff0000">پاورپوینت فیزیک 1</font><br>تهیه کننده:<font color="green">دکتر محمد رضا بنام</font><br>تعداد کل اسلاید ها:<font color="green">344</font><br>حجم:<font color="green">2.8 مگ</font></b></font></span></p><div style="text-align: center;"><a href="http://www.4shared.com/rar/2ydcaOvU/physics_1_TATAR_.html" title="لینک دانلود" target="_blank"></a><a href="http://www.4shared.com/rar/2ydcaOvU/physics_1_TATAR_.html" title="لینک دانلود" target="_blank"><img src="http://up.vbiran.ir/images/bsxzagqq5rlaqzu5mx.png"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc0000">یا</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7343617311/physics_1_tatar_.rar.html" title="لینک دانلود" target="_blank"></a><a href="http://s2.picofile.com/file/7343617311/physics_1_tatar_.rar.html" title="لینک دانلود" target="_blank"><img src="http://up.vbiran.ir/images/bsxzagqq5rlaqzu5mx.png"></a></div> text/html 2012-04-13T12:58:47+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei تصاویر هفته کیهانی از دید نشنئال ژئوگرافیک http://higgs.mihanblog.com/post/102 <div style="text-align: center;"><h2 style="text-align: center;margin: 0px; padding: 0px; font-size: 2em; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; ">Blooming Iris</h2></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/508/cache/space190-ngc-7023_50889_600x450.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">برای مشاهده ی تصاویر به ادامه ی مطلب بروید.</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-04-13T10:13:07+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei ابرنواختر هشت بیتی ! http://higgs.mihanblog.com/post/101 <div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51); font-size: small; ">رصدخانه فضایی پرتوی ایکس چاندرا در تازهترین نقشه برداری از عناصر مختلف در سحابی ابرنواختری ذاتالکرسی A ، سرنوشت مواد ستارهای را که سه قرن پیش منفجر شد، نشان داده است.</span></div> <font size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51); ">در ستارگان فقط عناصر سبکتر از آهن تولید میشوند و توزیع آنها هم بدین شکل است که هرچه وزن اتمی آنها بیشتر باشد، در مناطق داخلیتری از هسته قرار میگیرند. وقتی عمر ستارگان سنگینتر از 1.4 برابر خورشید (وزن خورشید 2 هزار میلیارد میلیارد میلیارد کیلوگرم است) به پایان می رسد، هسته آنها فرو میریزد و ستاره در انفجاری عظیم که به انفجار ابرنواختری مشهور است، می میرد. در این حالت، درخشندگی ستاره به چندین میلیارد برابر افزایش مییابد و تمام کهکشان را تحت تاثیر درخشش خود قرار میدهد.&nbsp;</span></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="text-align: justify;">در نقشه برداری های جدید از بقایای انفجار ابرنواختری مشخص شده است که در این انفجار، محتویات داخل ستاره به ترتیب معکوس به بیرون فوران میکنند؛ یعنی آهن موجود در داخلی ترین بخش هسته ستاره در خارجیترین لایه های این سحابی پخش شده است و با سرعت بیشتری منبسط میشود. دیگر لایه های سبکتر نیز در شعاع کمتری پراکنده شده اند.</div></span></font><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250); "><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/21-1-1391/IMAGE634695762295645371.jpg" alt=""></div> text/html 2012-04-11T20:10:20+01:00 higgs.mihanblog.com msz.Zarei دود قطار به چه سمتیه؟ http://higgs.mihanblog.com/post/100 <div style="text-align: justify;"> سلام به همه ی دوستانی که به ما سر میزنن<br>ایشالله که سا خیلی خیلی خوبی داشته باشین.<br>این روزا فرصت نمیکنم مطالب جالب جمع اوری کنم و وبلاگ رو آپ کنم.به همین دلیل یه سوال جالب مطرح می کنم.امیدوارم که به دردتون بخوره<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>خوب بریم سر اصل مطلب.(امیدوارم کسی این سوال منو ندیده باشه که سریع جواب بده)<br></div><hr style="width: 100%; height: 2px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;"><div style="text-align: justify;">فاصله ی بین شهر اگی (egi) تا شهر مگی (megi) در کشور روسیه حدود <font color="red">300</font> کیلومتر است.کل زمانی که قطار برقی مسافربری بین این دو شهر طی میکند برابر <font color="red">24</font> دقیقه است.<br> <font color="red">200</font> کیلومتر اول را در <font color="blue">خط مستقیم</font> و <font color="red">100</font> کیلومتر باقیمانده را بعد از عبور یک پیچ در <font color="blue">خط مستقیم</font> طی میکند.به گونه ای که این دو خط بر هم عمود هستند.<br> در یکی از روز ها بادی با سرعت <font color="red">70</font> کیمتر در ساعت میوزد. و جهت آن رو به جنوب غربی است.(<font color="green">جهت حرکت قطار اول به سمت شمال سپس به سمت غرب است</font>)<br> <font color="red">سرعت قطار یک پارامتر مجهول است.</font><b><b><span style="line-height: 28px;"></span></b></b><br></div><br><br><center> <p style="border: 1px solid rgb(91, 187, 238); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(209, 229, 240); display: block; margin-top: 30px; text-align: right; padding: 5px 12px 5px 5px; width: 60%; -moz-box-shadow: 0pt 2px 6px rgb(179, 179, 179); -moz-border-radius: 6px 6px 6px 6px;"> <img src="http://www.forum.lianportal.com//images/icons/info.png" alt="Info" align="absmiddle"> <span style="line-height: 28px; color: rgb(204, 0, 0);">زاویه ای که <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 0);">دود</span> خارج شده از قطار با <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 0);">راستای حرکت قطار</span> در خطوط مستقیم میسازد چقدر است؟</span> </p> </center>